17. 10. 2019  7:29 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Akumulácia elektrickej energie
Názov témy anglicky: Accumulation of electricity
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marek Pípa, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marek Pípa, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na technológie akumulácie elektrickej energie a ich návrh. 1. Spracujte všeobecne problematiku akumulácie elektrickej energie, so zameraním na využiteľné princípy a technológie. 2. Navrhnite experimentálny laboratórny akumulačný systém na báze Vami zvolenej vratnej konverzie elektrickej energie pre potreby vyučovacieho procesu. Ku návrhu spracujte dokumentáciu a realizujte navrhnuté riešenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ENE elektroenergetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.