Oct 22, 2019   3:48 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciu
Title of topic in English: Designing an automated regulatory source for the selected application
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marek Pípa, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marek Pípa, PhD.
Summary: 1. Spracujte rešerš v oblasti regulačných zdrojov určených pre budenie skúšobných zdrojov vysokého napätia a vysokých prúdov. Zamerajte sa na skupinu regulačných zdrojov podľa vlastného výberu - elektrické stroje točivé, netočivé, elektronické zdroje a pod. 2. Spracujte návrh automatizovaného regulačného zdroja podľa vlastného výberu - napríklad: striedavý zdroj, jednosmerný zdroj, impulzný generátor a podobne.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ENE Electrical Power Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.