22. 9. 2019  16:12 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciu
Názov témy anglicky: Designing an automated regulatory source for the selected application
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marek Pípa, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marek Pípa, PhD.
Abstrakt: 1. Spracujte rešerš v oblasti regulačných zdrojov určených pre budenie skúšobných zdrojov vysokého napätia a vysokých prúdov. Zamerajte sa na skupinu regulačných zdrojov podľa vlastného výberu - elektrické stroje točivé, netočivé, elektronické zdroje a pod. 2. Spracujte návrh automatizovaného regulačného zdroja podľa vlastného výberu - napríklad: striedavý zdroj, jednosmerný zdroj, impulzný generátor a podobne.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.