27. 10. 2020  7:41 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Návrh automatizovaného regulačného zdroja pre vybranú aplikáciu
Názov témy anglicky:
Designing an automated regulatory source for the selected application
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Ing. Marek Pípa, PhD.
Abstrakt: 1. Spracujte rešerš v oblasti regulačných zdrojov určených pre budenie skúšobných zdrojov vysokého napätia a vysokých prúdov. Zamerajte sa na skupinu regulačných zdrojov podľa vlastného výberu - elektrické stroje točivé, netočivé, elektronické zdroje a pod. 2. Spracujte návrh automatizovaného regulačného zdroja podľa vlastného výberu - napríklad: striedavý zdroj, jednosmerný zdroj, impulzný generátor a podobne.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ENE elektroenergetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.