21. 9. 2019  23:32 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh elektrárne vybraného typu
Názov témy anglicky: Design of power plant of selected type
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marek Pípa, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marek Pípa, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na technológie výroby elektrickej energie. Je možné venovať sa návrhu vybraného typu elektrárne pre vybranú lokalitu, alebo návrhu experimentálneho funkčného laboratórneho modelu elektrárne vybraného typu pre potreby vyučovacieho procesu. 1. Spracujte všeobecne problematiku výroby elektrickej energie, so zameraním sa na Vami vybraný typ zdroja energie (vodná, veterná, slnečná ale aj iná). 2. Navrhnite elektráreň Vami zvoleného typu (vodná, veterná, slnečná ale aj iná) pre vybranú aplikáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.