28. 10. 2020  4:47 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh kogeneračnej jednotky
Názov témy anglicky:
Design of cogeneration unit
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov:--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
1. Spracujte všeobecne problematiku kombinovanej výroby tepla a elektriny so zameraním na využiteľné technológie, palivové hospodárstvo a platnú legislatívu. 2. Navrhnite kogeneračnú jednotku pre vybranú aplikáciu. Spracujte projektovú dokumentáciu s dôrazom na elektrickú časť zariadenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ENE elektroenergetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.