Jul 16, 2019   12:03 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Tepelné čerpadlo
Title of topic in English: Heat Pump
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marek Pípa, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marek Pípa, PhD.
Summary: Téma je zameraná na problematiku využívania nízkopotenciálnej tepelnej energie pre potreby vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody a klimatizácie prostredníctvom tepelných čerpadiel. 1. Spracujte prehľad problematiky tepelných čerpadiel so zameraním na využiteľné technológie a zdroje nízkopotenciálneho tepla 2. Navrhnite systém s tepelným čerpadlom pre vybranú aplikáciu, alebo sprevádzkujte existujúci laboratórny funkčný model tepelného čerpadla pre potreby laboratórnych cvičení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ENE Electrical Power Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.