Aug 26, 2019   2:10 a.m. Samuel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie výkonových integrovaných obvodov
Title of topic in English: High-Power Test Automation for Power Integrated Circuits
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Benko, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Benko, PhD.
Summary: Dôležitým prvkom pri testovaní výkonových integrovaných obvodov je overenie ich energetickej odolnosti, napríklad pri spínaní induktívnej záťaže. Cieľom práce je využitie technických prostriedkov automatizačného testovacieho zariadenia na overenie energetickej odolnosti. - Oboznámte sa s automatizovaným testovaním výkonových spínacích integrovaných obvodov pre automobilový priemysel - Navrhnite, opíšte a realizujte technické a programové prostriedky pre meranie energetickej odolnosti výkonových spínacích tranzistorov - Demonštrujte funkciu vytvorených prostriedkov spolu s ich koreláciou s bežnými meraniami s induktívnou záťažou Miesto vypracovania: BDC, ON Semiconductor, Konzultant: Ing. Peter Gurnik, PhD.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.