17. 10. 2019  15:03 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie výkonových integrovaných obvodov
Názov témy anglicky: High-Power Test Automation for Power Integrated Circuits
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Benko, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Benko, PhD.
Abstrakt: Dôležitým prvkom pri testovaní výkonových integrovaných obvodov je overenie ich energetickej odolnosti, napríklad pri spínaní induktívnej záťaže. Cieľom práce je využitie technických prostriedkov automatizačného testovacieho zariadenia na overenie energetickej odolnosti. - Oboznámte sa s automatizovaným testovaním výkonových spínacích integrovaných obvodov pre automobilový priemysel - Navrhnite, opíšte a realizujte technické a programové prostriedky pre meranie energetickej odolnosti výkonových spínacích tranzistorov - Demonštrujte funkciu vytvorených prostriedkov spolu s ich koreláciou s bežnými meraniami s induktívnou záťažou Miesto vypracovania: BDC, ON Semiconductor, Konzultant: Ing. Peter Gurnik, PhD.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.