28. 10. 2020  4:51 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Návrh centralizovaného spôsobu chránenia v sieťach VN
Názov témy anglicky:
Design of a centralized protection in HV networks
Stav témy:
schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Moderné riešenia vyžadujú zmeny v oblasti chránenia aj vo VN rozvodoch. Práca sa bude zaoberať možným alternatívnym návrhom centralizovaného spôsobu chránenia vo VN rozvodoch.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-ENE elektroenergetika
I-ENE-EE Elektroenergetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.