Jul 23, 2019   7:32 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zatienenie fotovoltických modulov
Title of topic in English: Shaded photovoltaic modules
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Milan Perný, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Milan Perný, PhD.
Summary: 1. Spracujte teoretický prehľad problematiky a dôsledkov zatienenia častí fotovoltikých (FV) modulov. 2. Spracujte aktuálne informácie o používaných premosťovacích diódach a ich funkciách pre fotovoltické aplikácie. 3. Vyhotovte experimentálny mini-modul umožňujúci sledovať vplyv zatienenia (bez pripojenia a s pripojenými premosťovacími diódami) na celkové FV parametre. 4. Prostredníctvom elektrických meraní analyzujte straty, ku ktorým dochádza použitím premosťovacích diód. 5. Na nameraných volt-ampérových charakteristikách, prípadne striedavých meraniach s použitím solárneho simulátora demonštrujte rôzne varianty zatienenia častí FV modulu bez použitia a s použitím premosťovacích diód (v rôznych konfiguráciách).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ENE Electrical Power EngineeringI-ENE-EE Electrical Power Engineering-- not entered --
I-ENE Electrical Power EngineeringI-ENE-ST Lighting technology-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.