Jul 22, 2019   11:38 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Diagnostika izolačných systémov vysokonapäťových zariadení
Title of topic in English: Insulation system diagnostics of selected high-voltage devices
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Attila Kment, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Attila Kment, PhD.
Summary: Na základe štúdia dostupnej technickej literatúry vypracujte : 1. Všeobecný prehľad možností diagnostiky izolačných systémov VN zariadení, 2. Rešerš normou odporúčaných metód merania elektrických a neelektrických diagnostických veličín pre vybrané zariadenia (elektrické stroje točivé, netočivé, káble, a iné), 3. Navrhnite metodiku na diagnostiku vybraných typov zariadení, 4. Navrhnutú metodiku aplikujte na konkrétnom zariadení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ENE Electrical Power Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.