20. 9. 2019  14:03 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Diagnostika izolačných systémov vysokonapäťových zariadení
Názov témy anglicky: Insulation system diagnostics of selected high-voltage devices
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Attila Kment, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Attila Kment, PhD.
Abstrakt: Na základe štúdia dostupnej technickej literatúry vypracujte : 1. Všeobecný prehľad možností diagnostiky izolačných systémov VN zariadení, 2. Rešerš normou odporúčaných metód merania elektrických a neelektrických diagnostických veličín pre vybrané zariadenia (elektrické stroje točivé, netočivé, káble, a iné), 3. Navrhnite metodiku na diagnostiku vybraných typov zariadení, 4. Navrhnutú metodiku aplikujte na konkrétnom zariadení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.