Jul 22, 2019   12:36 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a realizácia expertného systému pre vybrané elektrické skúšky
Title of topic in English: Design and implementation of an expert system for selected electrical tests
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Attila Kment, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Attila Kment, PhD.
Summary: Na základe technickej literatúry vypracujte : 1. Prehľad možností evidencie skúšobných vzoriek a predmetov skúšania v zmysle platnej legislavívy, 2. Prehľad normatívnych a legislavínych požiadaviek na meranie a hodnotenie výsledkov merania pre vybrané typy zariadení, 3. Navrhnite hardvérové a softvérové riešenie pre znalostnú databázu, resp. expertný systém na archiváciu a časovú evaluáciu výsledkov realizovaných meraní, 4. Vybranú časť návrhu realizujte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ENE Electrical Power Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.