14. 10. 2019  2:42 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh a realizácia expertného systému pre vybrané elektrické skúšky
Název tématu anglicky: Design and implementation of an expert system for selected electrical tests
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Attila Kment, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Attila Kment, PhD.
Abstrakt: Na základe technickej literatúry vypracujte : 1. Prehľad možností evidencie skúšobných vzoriek a predmetov skúšania v zmysle platnej legislavívy, 2. Prehľad normatívnych a legislavínych požiadaviek na meranie a hodnotenie výsledkov merania pre vybrané typy zariadení, 3. Navrhnite hardvérové a softvérové riešenie pre znalostnú databázu, resp. expertný systém na archiváciu a časovú evaluáciu výsledkov realizovaných meraní, 4. Vybranú časť návrhu realizujte.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ENE elektroenergetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.