21. 10. 2019  12:02 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a realizácia expertného systému pre vybrané elektrické skúšky
Názov témy anglicky: Design and implementation of an expert system for selected electrical tests
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Attila Kment, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Attila Kment, PhD.
Abstrakt: Na základe technickej literatúry vypracujte : 1. Prehľad možností evidencie skúšobných vzoriek a predmetov skúšania v zmysle platnej legislavívy, 2. Prehľad normatívnych a legislavínych požiadaviek na meranie a hodnotenie výsledkov merania pre vybrané typy zariadení, 3. Navrhnite hardvérové a softvérové riešenie pre znalostnú databázu, resp. expertný systém na archiváciu a časovú evaluáciu výsledkov realizovaných meraní, 4. Vybranú časť návrhu realizujte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ENE elektroenergetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.