Jul 17, 2019   10:33 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie virtuálnej reality pri tvorbe inštruktážnych video návodov
Title of topic in English: Using Virtual Reality to Create Instructional Video Guidelines
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Summary: Virtuálna realita a jej modifikácie, ako rozšírená a zmiešaná realita postupne prenikajú z oblasti zábavy aj techniky. Jednou z možností využitia tejto informačnej technológie je aj tvorba inštruktážnych video návodov pre technické účely. Cieľom práce je vytvoriť inštruktážne video fungovania konkrétneho pracoviska s využitím 3D modelovania vybraných komponentov a animácie, ako aj návrh riešenia s využitím virtuálnej reality.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.