17. 9. 2019  21:50 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie šírenia elektrickej aktivity v komorách srdca
Názov témy anglicky: Modeling of electrical activity propagation in the heart ventricles
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Elena Cocherová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Elena Cocherová, PhD.
Abstrakt: Úlohou projektu je naštudovanie problematiky vzniku a šírenia elektrickej aktivity v srdci, oboznámiť sa s pokročilými programovými prostriedkami v prostredí COMSOL Multiphysics a na tomto základe modelovať šírenie elektrickej aktivity v srdcových komorách. Úlohou projektu je tiež na určiť parametre jednotlivých srdcových tkanív, ktoré vedú k reálnym hodnotám celkovej doby aktivácie a inaktivácie na srdci.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.