20. 9. 2019  22:22 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie elektrických zariadení v prostredí Comsol Multiphysic
Názov témy anglicky: Modeling of electrical devices in Comsol Multiphysic environment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Elena Cocherová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Elena Cocherová, PhD.
Abstrakt: Projektant by sa mal oboznámiť s problematikou modelovania elektrických zariadení (napr. vlnovody, mikrovlnné rúry, transformátory) v prostredí Comsol Multiphysics. Podľa záujmu by sa projekt zameriaval na modelovanie činnosti týchto zariadení (napr. absorpcia mikrovlnného žiarenia v mikrovlnnej rúre) alebo na modelovanie polí v okolí elektrických zariadení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.