22. 5. 2019  19:44 Júlia, Juliana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bezpečnostné posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovne
Názov témy anglicky: Safety assessment of corrective technological measures in view of increasing the safety of the working and production environment of the powder paint shop paintshop
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Abstrakt: Bezpečnosť pracovného prostredia v procese povrchovej úpravy kovov metódou práškového lakovania .Posúdenie rizík a návrh nápravných technologických opatrení pre práškovú lakovňu. Výber pracovných a technologických faktorov ovplyvňujúcich úroveň bezpečnosti. Verifikácia dosiahnutých bezpečnostných opatrení.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-IBE integrovaná bezpečnosť-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.