24. 6. 2019  21:17 Ján
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Experimentálny výskum pevnostno-deformačných vlastností hornín
Názov témy anglicky: Experimental investigation of strength- deformation parameters of rock
Stav témy: schválené (prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Martin Brček, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Martin Brček, PhD.
Abstrakt: The experimental laboratory testing will be focused on non-destructive methods for strength- deformation parameters of rock samples from Visnove locality. The ultrasonic impulse method and photogrammetry method will be used to determine deformation modulus. The velocity of ultrasonic impulse will be correlated with the strength of rock, which was determined by standard laboratory tests. Static elastic modulus and deformation modulus will be evaluated from experimental tests. Conclusion will include limitation of using methods and analysis of their effectively.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CExA Civil Engineering (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.