21. 9. 2019  9:23 Matúš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Využitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelov
Název tématu anglicky: Geothermal energy applications in deep foundations and tunnels
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Abstrakt: Energetické geo konštrukcie predstavujú v súčasnosti veľký potenciál využitia geotermálnej energie pri výstavbe rôznych geotechnických konštrukcií napr. hlbinných základov (pilót) alebo podzemných konštrukcií. Práca bude zameraná na možnosti využitia energetických geotechnických konštrukcií na Slovensku na základe praktických skúseností krajín v Európe. Rešerš dostupných návrhových postupov a výpočtových metód pre takéto konštrukcie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.