16. 9. 2019  2:03 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelov
Názov témy anglicky: Geothermal energy applications in deep foundations and tunnels
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Abstrakt: Energetické geo konštrukcie predstavujú v súčasnosti veľký potenciál využitia geotermálnej energie pri výstavbe rôznych geotechnických konštrukcií napr. hlbinných základov (pilót) alebo podzemných konštrukcií. Práca bude zameraná na možnosti využitia energetických geotechnických konštrukcií na Slovensku na základe praktických skúseností krajín v Európe. Rešerš dostupných návrhových postupov a výpočtových metód pre takéto konštrukcie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.