19. 11. 2019  13:19 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Energy geostructures design
Názov témy anglicky: Navrhovanie energetických geokonštrukcií
Stav témy: schválené (prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Abstrakt: Energy geostructures, more properly defined in a theoretical sense as thermo-active geostructures, are an innovative technology that couples the structural support role of conventional ground structures with that of the ground heat exchanger of conventional shallow geothermal systems. Energy geostructures can involve deep foundations (e.g., piles, piers, barrettes), earth retaining structures (e.g., diaphragm walls and sheet pile walls), shallow foundations (e.g., footings, base slabs), tunnels linings and anchors as well as pavements. The thesis will be focused on geotechnical aspects of energy geostructures design.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CE Civil Engineering

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.