19. 7. 2019  14:28 Dušana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Energy geostructures design
Název tématu anglicky: Navrhovanie energetických geokonštrukcií
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Abstrakt: Energy geostructures, more properly defined in a theoretical sense as thermo-active geostructures, are an innovative technology that couples the structural support role of conventional ground structures with that of the ground heat exchanger of conventional shallow geothermal systems. Energy geostructures can involve deep foundations (e.g., piles, piers, barrettes), earth retaining structures (e.g., diaphragm walls and sheet pile walls), shallow foundations (e.g., footings, base slabs), tunnels linings and anchors as well as pavements. Thesis will be focused on geotechnical aspects of energy geostructures design.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CE Civil Engineering-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.