Jul 23, 2019   7:36 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Modelovanie prevádzkových stavov distribučnej sústavy pomocou nástroja OpenDSS
Title of topic in English: Modeling the operating status of the distribution system using the OpenDSS tool
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Janiga, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Janiga, PhD.
Summary: Cieľ práce: Program OpenDSS patrí medzi voľne dostupné programy pre modelovanie prevádzky distribučných sietí. Jeho využívanie je ale zriedkavé najmä z dôvodu malej informovanosti. Cieľom práce je oboznámiť sa s programom a spracovať ukážkové riešenia pre využitie v praxi aj pedagogickom procese. Zadanie: a) Oboznámte sa s programom OpenDSS spracujte prehľad základných funkcií programu b) Spracujte ukážkové modely s podrobným opisom pre prezentačné účely c) Porovnajte výpočet vybraných stavov v programe OpenDSS a inom výpočtovom nástroji z hľadiska užívateľského rozhrania a presnosti výpočtuLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ENE Electrical Power EngineeringI-ENE-EE Electrical Power Engineering-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.