20. 9. 2019  14:09 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie prevádzkových stavov distribučnej sústavy pomocou nástroja OpenDSS
Názov témy anglicky: Modeling the operating status of the distribution system using the OpenDSS tool
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Janiga, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Janiga, PhD.
Abstrakt: Cieľ práce: Program OpenDSS patrí medzi voľne dostupné programy pre modelovanie prevádzky distribučných sietí. Jeho využívanie je ale zriedkavé najmä z dôvodu malej informovanosti. Cieľom práce je oboznámiť sa s programom a spracovať ukážkové riešenia pre využitie v praxi aj pedagogickom procese. Zadanie: a) Oboznámte sa s programom OpenDSS spracujte prehľad základných funkcií programu b) Spracujte ukážkové modely s podrobným opisom pre prezentačné účely c) Porovnajte výpočet vybraných stavov v programe OpenDSS a inom výpočtovom nástroji z hľadiska užívateľského rozhrania a presnosti výpočtuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.