Jul 23, 2019   7:39 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Monitorovanie prevádzky verejného osvetlenia
Title of topic in English: Monitoring the operation of public lighting
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Janiga, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Janiga, PhD.
Summary: Cieľ práce: Na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky sa v minulosti riešila problematika monitorovania prevádzky osvetľovacej sústavy s cieľom získať štatistické údaje o jej využívaní a s cieľom zvýšiť efektívnosť prevádzky. V rámci týchto aktivít vzniklo niekoľko záznamových zariadení. Cieľom práce je prispôsobiť tieto zariadenia súčasným podmienkam, nasadiť ich do vybraných prevádzok a vyhodnotiť získané údaje. Zadanie: a) Oboznámte sa s existujúcimi zariadeniami používanými pre monitorovanie prevádzky osvetľovacích sústav b) Vykonajte vzorové monitorovanie c) Vyhodnoťte získané údaje d) Navrhnite nákladovo efektívne opatreniaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ENE Electrical Power EngineeringI-ENE-ST Lighting technology-- not entered --
I-ENE Electrical Power EngineeringI-ENE-EE Electrical Power Engineering-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.