23. 9. 2019  15:36 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Monitorovanie prevádzky verejného osvetlenia
Názov témy anglicky: Monitoring the operation of public lighting
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Janiga, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Janiga, PhD.
Abstrakt: Cieľ práce: Na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky sa v minulosti riešila problematika monitorovania prevádzky osvetľovacej sústavy s cieľom získať štatistické údaje o jej využívaní a s cieľom zvýšiť efektívnosť prevádzky. V rámci týchto aktivít vzniklo niekoľko záznamových zariadení. Cieľom práce je prispôsobiť tieto zariadenia súčasným podmienkam, nasadiť ich do vybraných prevádzok a vyhodnotiť získané údaje. Zadanie: a) Oboznámte sa s existujúcimi zariadeniami používanými pre monitorovanie prevádzky osvetľovacích sústav b) Vykonajte vzorové monitorovanie c) Vyhodnoťte získané údaje d) Navrhnite nákladovo efektívne opatreniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-EE Elektroenergetika
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-ST Svetelná technika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.