16. 10. 2019  16:17 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh viacpodlažnej administratívnej budovy pri NFŠ
Názov témy anglicky: Design of multistorey office building at NFS
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť 3 varianty administratívnej budovy v rámci Národného futbalového štadióna.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.