21. 9. 2019  7:38 Matúš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zabezpečenie lokálnej počítačovej siete v prostredí internetu
Název tématu anglicky: Local computer network securing in an Internet environment
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Igor Halenár, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Igor Halenár, PhD.
Abstrakt: Špecifikácia zadania: 1. Vykonajte analýzu problematiky interného zabezpečenia počítačových sietí. 2. Navrhnite infraštruktúru počítačovej siete, vrátane HW a SW súčastí, ktoré budú použité pri realizácii siete. 3. Zvoľte vhodný typ systému zabezpečenia (FW+IDS) a implementujte ho v podmienkach vášho návrhu. 4. Vykonajte penetračné testy na zariadeniach s implementovaným zabezpečovacím systémom. 5. Zhodnoťte navrhované riešenie. Pre študenta: Martin ČechOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.