14. 10. 2019  14:59 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zabezpečenie lokálnej počítačovej siete v prostredí internetu
Názov témy anglicky: Local computer network securing in an Internet environment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Igor Halenár, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Igor Halenár, PhD.
Abstrakt: Špecifikácia zadania: 1. Vykonajte analýzu problematiky interného zabezpečenia počítačových sietí. 2. Navrhnite infraštruktúru počítačovej siete, vrátane HW a SW súčastí, ktoré budú použité pri realizácii siete. 3. Zvoľte vhodný typ systému zabezpečenia (FW+IDS) a implementujte ho v podmienkach vášho návrhu. 4. Vykonajte penetračné testy na zariadeniach s implementovaným zabezpečovacím systémom. 5. Zhodnoťte navrhované riešenie. Pre študenta: Martin ČechObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.