16. 9. 2019  6:54 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh DC/DC konvertora pre nízkopríkonové aplikácie
Názov témy anglicky: Design of a DC/DC converter for low power applications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu je navrhnúť a na tranzistorovej úrovni realizovať DC/DC konvertor v CMOS technológii pre aplikácie s príkonom do 0.5 W. K úspešnému cieľov projektu je potrebné vyriešiť nasledovné úlohy: 1. Naštudujte problematiku návrhu nízkopríkonových DC/DC konvertorov 2. V štandardnej CMOS technológii navrhnite integrovaný DC/DC konvertor vhodný pre nízkopríkonové senzorické systémy 3. Pomocou simulácií overte parametre a vlastnosti navrhnutého konvertora 4. Simuláciami overte vplyv rozptylu parametrov výrobného procesu na charakteristiky obvodu Odporúčaná literatúra: [1] Tifenn Rault, Abdelmadjid Bouabdallah, Yacine Challal, Energy efficiency in wireless sensor networks: A top-down survey, Computer Networks, Volume 67, 2014, Pages 104-122. [2] D. Disney, I. L. Y. Park, W. C. Lin and J. Kim, ”High-voltage IC technologies for AC/DC power conversion,” 2015 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC), Singapore, 2015, pp. 142-145.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.