18. 9. 2019  14:04 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Osvetľovanie rastlín umelým svetlom za účelom stimulácie fotosyntézy
Názov témy anglicky: Artificial Lighting of Plants for Stimulation of Photosynthesis
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Raditschová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Raditschová, PhD.
Abstrakt: 1. Faktory ovplyvňujúce fotosyntézu rastlín 2. Objasnenie parametrov a ich merných jednotiek žiarenia vhodného pre oblasť osvetľovania rastlín 3. Rešerš LED zdrojov žiarenia vhodných pre stimulovanie fotosyntézy rastlín (COB, SMD) 4. Charakteristika svietidiel vhodných pre osvetľovanie rastlínObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-ST Svetelná technika-- nezadané --
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.