Jul 22, 2019   11:58 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Energetická certifikácia budov a ich projektové hodnotenie
Title of topic in English: Energy Certification of Buildings and Project Assessment
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jana Raditschová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jana Raditschová, PhD.
Summary: 1. Uveďte aktuálne požiadavky kladené na osvetľovacie sústavy v rámci energetickej certifikácie budov 2. Uveďte rozdiely v metodike hodnotenia budov pre miesto spotreby Elektroinštalácie a zabudované osvetlenie budov v rámci energetickej certifikácie a projektového hodnotenia. 3. Vykonajte energetickú certifikáciu zadaného objektu, vypracujte projektové hodnotenie pre tento objekt pre miesto spotreby Elektroinštalácie a zabudované osvetlenie budov. Vykonajte analýzu príčin ktoré spôsobujú prípadné odchýlky výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ENE Electrical Power EngineeringI-ENE-EE Electrical Power Engineering-- not entered --
I-ENE Electrical Power EngineeringI-ENE-ST Lighting technology-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.