20. 9. 2019  22:55 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Energetická certifikácia budov a ich projektové hodnotenie
Názov témy anglicky: Energy Certification of Buildings and Project Assessment
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Raditschová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Raditschová, PhD.
Abstrakt: 1. Uveďte aktuálne požiadavky kladené na osvetľovacie sústavy v rámci energetickej certifikácie budov 2. Uveďte rozdiely v metodike hodnotenia budov pre miesto spotreby Elektroinštalácie a zabudované osvetlenie budov v rámci energetickej certifikácie a projektového hodnotenia. 3. Vykonajte energetickú certifikáciu zadaného objektu, vypracujte projektové hodnotenie pre tento objekt pre miesto spotreby Elektroinštalácie a zabudované osvetlenie budov. Vykonajte analýzu príčin ktoré spôsobujú prípadné odchýlky výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-ST Svetelná technika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.