18. 10. 2019  20:19 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Navigácia modelu vozidla v interiéri.
Názov témy anglicky: Indoor car model navigation.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Ťapák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Ťapák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je realizovať generovanie a sledovanie trajektórie pre model elektormobilu veľkosti 1:12 - 1:8 s využitím lokalizácie pomocou ultrazvukového IPS (indoor positioning system), ktorý poskytuje polohu s frekvenciou 10Hz a presnosťou +-2cm.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.