16. 7. 2019  16:33 Drahomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Systém harmonickej analýzy periodických neharmonických signálov
Názov témy anglicky: System of harmonic analysis od periodic nonharmonic signals
Stav témy: schválené (prof. Ing. René Harťanský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Abstrakt: Študent z dostupnej literatúry získa vedomosti o fyzikálnej podstate harmonickej analýzy neharmonických elektrických signálov, o snímaní signálov pomocou meracej karty, o matematickej realizácii harmonickej analýzy a možnostiach jej technickej realizácie. Zostaví pracovisko pre harmonickú analýzu signálov, vypracuje v prostredí MATLAB program na softvérové zabezpečenie merania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AE aplikovaná elektrotechnika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.