Jul 20, 2019   9:41 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Systém harmonickej analýzy periodických neharmonických signálov
Title of topic in English: System of harmonic analysis od periodic nonharmonic signals
State of topic: approved (prof. Ing. René Harťanský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Summary: Študent z dostupnej literatúry získa vedomosti o fyzikálnej podstate harmonickej analýzy neharmonických elektrických signálov, o snímaní signálov pomocou meracej karty, o matematickej realizácii harmonickej analýzy a možnostiach jej technickej realizácie. Zostaví pracovisko pre harmonickú analýzu signálov, vypracuje v prostredí MATLAB program na softvérové zabezpečenie merania.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AE Applied Electrical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.