21. 9. 2019  23:19 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Posúdenie vplyvu nasadenia veľkokapacitných električiek do existujúceho systému mestskej hromadnej dopravy MHD
Názov témy anglicky: Assessment of the Influence of Utilization of High-Capacity Trams in Existing Systems of Public Transportation
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Abstrakt: 1. Uveďte spôsoby napájania električkových tratí vrátane topologických schém a elektrických pomerov 2. Uveďte požiadavky a osobitosti veľkokapacitných električiek z hľadiska elektrických parametrov 3. Posúďte možnosti nasadenia veľkokapacitných električiek do existujúceho systému MHD z hľadiska elektrického napájaniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-ST Svetelná technika-- nezadané --
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.