15. 10. 2019  5:32 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Humanocentrické osvetlenie kancelárie
Názov témy anglicky: Human Centric Lighting of Offices
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Abstrakt: 1. Uveďte podstatu humanocentrického osvetlenia a požiadavky pre návrh takéhoto osvetlenia 2. Uveďte popis riadiaceho systému osvetlenia pre humanocentrické osvetlenie 3. Vykonajte výber svietidla vhodného pre humanocentrické osvetlenie kancelárie 4. Vykonajte návrh humanocentrického osvetlenia kancelárie podľa zadania, návrh osvetlenia zhodnoďte v širších aj užších súvislostiachObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-EE Elektroenergetika
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-ST Svetelná technika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.