19. 10. 2019  4:35 Kristián
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Príprava a charakterizácia štruktúr s oxidmi kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíka
Název tématu anglicky: Preparation and characterisation of structures with metal oxides for photo-electrochemical hydrogen generation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Abstrakt: V snahe o premenu a uchovanie energie slnečnej žiarenia do formy dlhodobo využiteľného zdroja energie sa do popredia dostáva jeho premena na chemickú energiu vodíka, ktorý je možné následne použiť ako palivo. Tato práca je zameraná na prípravu a charakterizáciu štruktúr na báze kremíka a oxidov kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíka. Oxidy kovov sa budú pripravovať technológiou nanášania po atomárnych vrstvách v spolupráci so SAV. V rámci tejto práce bude študent využívať viaceré elektrické a optické metodiky analýzy materiálov a štruktúr a priamo sa podieľať na vývoji tohto nového zdroja energie. Práca sa bude realizovať v spolupráci so Slovenskou Akadémiou Vied a bude realizovaná v rámci aktuálnych projektov VEGA a APVV.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.