Oct 16, 2019   1:53 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Príprava a charakterizácia štruktúr s oxidmi kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíka
Title of topic in English: Preparation and characterisation of structures with metal oxides for photo-electrochemical hydrogen generation
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Summary: V snahe o premenu a uchovanie energie slnečnej žiarenia do formy dlhodobo využiteľného zdroja energie sa do popredia dostáva jeho premena na chemickú energiu vodíka, ktorý je možné následne použiť ako palivo. Tato práca je zameraná na prípravu a charakterizáciu štruktúr na báze kremíka a oxidov kovov pre foto-elektrochemickú generáciu vodíka. Oxidy kovov sa budú pripravovať technológiou nanášania po atomárnych vrstvách v spolupráci so SAV. V rámci tejto práce bude študent využívať viaceré elektrické a optické metodiky analýzy materiálov a štruktúr a priamo sa podieľať na vývoji tohto nového zdroja energie. Práca sa bude realizovať v spolupráci so Slovenskou Akadémiou Vied a bude realizovaná v rámci aktuálnych projektov VEGA a APVV.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EN Electronics and Photonics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.