Jul 18, 2019   3:24 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Servopohon s emuláciou momentu zotrvačnosti
Title of topic in English: Servo drive with inertia moment emulation
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Igor Bélai, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Igor Bélai, PhD.
Summary: Okrem iných parametrov má na vlastností rýchlostného a polohového servopohonu vplyv zmena momentu zotrvačnosti. Na funkčných vzorkoch reálnych servosystémov, ktoré sú k dipozícii na ÚAMT, nie je zatiaľ možnosť meniť moment zotrvačnosti a nie je možné experimentálne overovať vlastnosti servopohonov s navrhnutými regulátormi pri zmenách momentu zotrvačnosti. Možným riešením je vytvoriť servosystém v ktorom bude moment zotrvačnosti emulovaný pomocou vhodne generovaného momentu záťaže. Cieľom práce je návrh a implementácia algoritmu pre programovateľný emulátor momentu zotrvačnosti na systéme s frekvenčnými meničmi SINAMICS S120. Úlohy: 1. Navrhnite schému zapojenia a realizujte elektrické prepojenie komponentov systému s frekvenčnými meničmi SINAMIC S120. 2. Analyzujte štruktúru regulátorov pohonov s meničmi SINAMICS. 3. Nakonfigurujte frekvenčné meniče a riadiacu jednotku systému pre činnosť v rýchlostnom a momentovom režime. 4. Analyzujte metódy emulácie momentu zotrvačnosti. 5. Navrhnite štruktúru regulačných obvodov emulátora momentu zotrvačnosti. 6. Navrhnite štruktúru regulačného obvodu rýchlostného servopohonu. 7. Overte vlastnosti rýchlostného servopohonu s emulovaným momentom zotrvačnosti simuláciou. 8. Implementujte rýchlostný servopohon a emulátor momentu zotrvačnosti na systéme s frekvenčnými meničmi SINAMICS S120. 9. Vytvorte dokumentáciu navrhnutého a realizovaného riešenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.