Jul 18, 2019   3:30 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zjednodušený fyzikálny model automatizovaných vozidiel
Title of topic in English: Simplified physical model of automated vehicles
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Igor Bélai, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Igor Bélai, PhD.
Summary: Jazda v skupine automobilov, autobusov alebo nákladných automobilov môže zlepšiť priepustnosť dopravného systému. Riadenie dopravného prostriedku namiesto vodiča v takomto prípade preberá automatizovaný riadiaci systém, ktorý koordinuje jazdu vozidiel v skupine. Na overovanie algoritmov pre jazdu vozidiel v skupine je na UAMT FEI budované pracovisko so zjednodušenými fyzikálnymi modelmi automobilov. V rámci tejto diplomovej práce má byť navrhnutý a na zjednodušenom modeli overený model automobilu a algoritmus koordinácie pohybu automobilov. Úlohy: 1. Navrhnite (vyberte) vhodný model automobilu pre automatizované vozidlo. 2. Navrhnite zjednodušený fyzikálny model automobilu pomocou servosystému s nastaviteľným momentom zotrvačnosti a možnosťou zaťažovania. 2. Analyzujte algoritmy koordinácie pohybu automobilov pri jazde v skupine (platooning). 3. Navrhnite riadiaci algoritmus pre automatizáciu pohybu automobilov pri jazde v skupine a vyberte veličiny pre komunikáciu medzi automobilmi. 4. Navrhnutý algoritmus simulačne overte a implementujte ho v systéme so zjednodušenými fyzikálnymi modelmi automobilov. 5. Navrhnite a implementujte vizualizáciu pre systém so zjednodušenými fyzikálnymi modelmi automobilov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.