Jul 16, 2019   12:40 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rýchlostný servosystém s frekvenčnými meničmi SINAMICS S120
Title of topic in English: Speed servo drive with SINAMICS S120 inverters
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Igor Bélai, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Igor Bélai, PhD.
Summary: Pri výuke problematiky servopohonov sa na cvičeniach, okrem iného, navrhujú a overujú algoritmy regulácie rýchlosti. Overovanie prebieha na simulačnom modeli a na funkčných vzorkoch. Na ÚAMT sa buduje nové pracovisko so striedavými motormi a meničmi SINAMICS S120. Úlohou diplomovej práce je navrhnúť a implementovať skupinu rýchlostných servosystémov pre použitie v pedagogike. Úlohy: 1. Navrhnite štruktúru rýchlostného servopohonu a implementujte ju na systéme s frekvenčnými meničmi SINAMICS S120. 2. Navrhnite a implementujte regulačnú štruktúru s piatimi rýchlostnými servopohonmi a emuláciou momentu zotrvačnosti. 3. Vyberte prenášané premenné medzi PLC a pracoviskom s vizualizáciou 4. Analyzujte možnosti ovládania servopohonov a vizualizácie zaznamenaných veličín z viacerých počítačov používateľov súčasne. 5. Navrhnite a implementujte vizualizáciu pre samostatné ovládanie dvojíc pohonov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.