Jul 20, 2019   10:15 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a implementácia informačného systému pre drogériu
Title of topic in English: Design and implementation of the drugstore information system
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Bezák, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Bezák, PhD.
Summary: Práca pozostáva z analýzy problémovej oblasti, vytvorenia modelu firemných procesov v notácii BPMN a špecifikácie katalógu používateľských požiadaviek. Následne je potrebné navrhnúť model systému s využitím UML, vykonať dátovú analýzu a vytvoriť databázu pre IS. Poslednou etapou je navrhnutie používateľského rozhrania aplikácie a jeho čiastočná implementácia vo zvolenom vývojovom prostredí. Implementovanú aplikáciu je potrebné otestovať a vypracovať základnú projektovú dokumentáciu. Téma je rezerovaná pre Bc. P. Moško.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.