Jun 17, 2019   8:36 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vývoj riadených grafických aplikácií pre Windows
Title of topic in English: Managed graphics applications development for Windows
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.
Summary: Väčšina grafických aplikačných programovacích rozhraní a knižníc pre vývoj grafických aplikácií je určená pre priame použitie v tzv. neriadených aplikáciách, ako napr. pre Win32 aplikácie vyvíjané v jazyku C++. Ich použitie pre riadené .NET aplikácie vyvíjané v jazyku C# je podmienené existenciou ďalšieho komponentu označovaného ako wrapper, ktorý zabezpečí kompatibilitu volaní medzi riadenou a neriadenou aplikáciou. Hlavným cieľom práce je analyzovať súčasný stav v oblasti grafických API a knižníc pre Windows v kontexte vývoja riadených grafických aplikácií a návrh riešenia pre vývoj 2D aplikácií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AIA Applied Informatics and Automation in Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.