Jul 23, 2019   8:06 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riadenie reluktančných krokových motorov
Title of topic in English: Reluctance stepper motors controller
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Richard Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Richard Balogh, PhD.
Summary: V rámci diplomovej práce je potrebné vypracovať návrh novej riadiacej jednotky krokových motorov pre manipulátor osadený piatimi motormi z produkcie MEZ Náchod, ku ktorým je potrebné zadovážiť dokumentáciu, naštudovať spôsoby riadenia a z komerčne dostupných komponentov navrhnúť vhodnú riadiacu jednotku. V prípade dostupných zdrojov aj zrealizovať riadenie jednej z osí.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.