Jul 23, 2019   7:58 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie IMU jednotky na priestorovú navigáciu
Title of topic in English: Using an IMU unit for spacial navigation
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Richard Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Richard Balogh, PhD.
Summary: Inerciálna pohybová jednotka (IMU) je elektronické senzorové zariadenie obsahujúce niekoľko senzorov - akcelerometer, gyroskop či magnetometer (kompas). Je to dôležitý komponent riadenia lietajúcich strojov, ale stáva sa aj súčasťou autonómnych automobilov či spotrebnej elektroniky. V rámci diplomovej práce bude študent počas troch semestrov skúmať vlastnosti a charakteristiky jednotlivých senzorov IMU. Po získaní údajov z jednotlivých senzorov bude nasledovať ich spracovanie, filtrácia a fúzia informácii pomocou Kalmanovho filtra. Na záver sa nameraná informácia graficky zobrazí na obrazovke. Jedným z cieľov práce je aj vyhodnotenie presnosti merania a vhodnosti použitej IMU na navigáciu v priestore. Približnú predstavu o projekte si možno spraviť napr. tu: https://learn.adafruit.com/ahrs-for-adafruits-9-dof-10-dof-breakout/visualizing-dataLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.