Jul 23, 2019   8:00 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vizuálny systém na rozpoznávanie dopravného značenia
Title of topic in English: Visual system for detection of the traffic signs
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Richard Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Richard Balogh, PhD.
Summary: Asistentčné systémy a autonómne vozidlá využívajú kameru ako hlavný senzor na rozpoznávanie jednotlivých komponentov dopravného značenia. V práci bude potrebné spraviť analýzu existujúcich systémov rozpoznávania a implementovať aspoň zjednodušenú verziu rozpoznávania čiar a dopravných značiek na mikropočítači triedy Raspberry Pi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AM Automotive Mechatronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.